top of page

商品詳情:

 • 由大山竜設計和原始造型的頭雕
 • 約34 厘米(13.5 寸)高
 • 超過 87 個關節的高可動素體
 • 可換臉和下巴 x 2(普通版貝利亞頭和凱撒貝利亞頭)
 • 可互換手 x 3 對(普通版貝利亞的固定姿勢張開手 x 1 對,普通版貝利亞的固定姿勢握武器手x 1 對,凱撒貝利亞的全可動的手指關節手 x 1 對)
 • 普通版貝利亞武器終極戰鬥儀(Giga Battlenizer) x 1 件
 • 凱撒貝利亞披風 x 1 件
 • 兩個頭部的眼睛和胸部的彩色計時器具有LED 發光功能*
 • 精緻的上色工藝,突顯出大山龍雕塑作品的藝術細節

 

* 需要 AG10 電池 x 2 用於眼睛,AG13 電池 x 2 用於彩色計時器(不包括電池)

使用材料:ABS、PVC、POM、織物

 

Threezero X Ryu Oyama Ultraman Belial 大山竜貝利亞奧特曼

HK$2,157.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page