A) 配激光鳥 HKD 700

B) 配激光鳥+機器狗 $750

 

人型高17CM

車型等同於聯盟級別,含合金,全身零件有獨立舊塗裝,並配有他的偵探鳥

 

訂金$100

 

5月15日截單

出貨日期2020年第三季度(分批出貨)

NewAge XM01 MISTA 電影版 聲波

HK$700.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  weijiang.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  10845692_803102696402047_228837644468451
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png

  門市 Shop 

  地址︰

  油麻地彌敦道534-538 現時點商場2樓275A

  Address:

  275A, 2/F, Ins Point Mall,Nathan Road 534-538, Yau Ma Tei, Hong Kong.

  Facebook: www.facebook.com/toyercityhk

  Whatsapp: 6376 7756

  Telegram: https://t.me/toyercity

  © 2012 by Toyercity.com