top of page

訂金 HKD 100

 

截單:2022年7月20日

出貨 : 2022年8,9月 (廠方有機會分批出貨, 按落單/訂金次序派)

 

高度 28cm

材質 塑料ABS、PVC、POM、合金

 

出貨不會帶合體腳掌的。兩個腳掌到時候會和主體一起出。

 

頭部帶燈,地台帶燈,都是磁感應。

 

商品內容:

主體、地台X1、武器X2。

 

 

DreamStarToys DST 無畏戰神 DST-002 俯察者 F16戰機 右腳

HK$720.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page