top of page

訂金 HKD 100

 

截單: 2022年7月

出貨: 2022年8月尾 

 

合體高度: 30cm

單體高度: 13cm

 

配件清单    

MINI-02主体X1、大剑X1、主武器X1
MINI-02货柜X1
MINI-03主体X1、主武器X1
MINI-04主体X1、主武器X1
MINI-05主体X1、主武器X1
MINI-06主体X1、主武器X1
TIGERWING肩部配件左X1、右X1
TIGERWING替换胸甲(需螺丝刀更换)X1
TIGERWING替换前裙甲X1
TIGERWING替换大腿套A 左X1、右X1
TIGERWING替换大腿套B 左X1、右X1

TIGERWING主武器大枪X1
TIGERWING主武器大剑X1
TIGERWING替换头雕X1
TIGERWING替换脚掌左X1、右X1
特效件A款X1
特效件B款X1
特效件B款X1

魔魂志玩具 MHZ TOYS MH-MINI-07 汽車大師 套裝

HK$580.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page