top of page

訂金 HKD 100

 

截單: 2024年7月

出貨: 2025年Q1(分批出貨)

 

高度: 28cm

材質: 合金, ABS, POM

 

源自鍾馗驅邪之典故,機甲面部保留原型豹頭環眼,鐵面虯鬢特點;結合傳統鍾馗像中'福'象徵的蝙蝠形象再設計,設置高機動助力機甲背包;搭配專屬武器配件,再度演繹驅魔逐邪之神的風采!

 

配件詳情:

主體x1

「拘魂」x1

「虛耗」x1

神霄雷符x1

特效大劍x1

天罡真銃x1

七曜星辰劍x2

主體背包x1

造型手x6對

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eykq80OnBCQ

藏道模型 CD-SE-01 禦魂使 鑄馗 合金

HK$1,050.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page