top of page

人形高度16cm
車型長度13cm
完美匹配MP小車

包括:
人物卡*1
說明書*1
武器激光槍*2
可折疊收納的摩托單車*1
車頂警燈*1
劇中女孩子人偶*2
新模的頭雕*1

玩具可玩性能介紹:
車門可開啟,後備箱可開啟;
車內真實駕駛座位(副駕駛),仿真車設計;
方向盤,儀表盤,仿真車設計;
摩托單車可以折疊收納到後備箱;
機器人可以彎腰;

Xtransbot MX-17T Taiho

HK$650.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page