top of page

訂金: HKD 200

 

截單: 2022年4月11日

出貨:  2022年Q3

 

產品特點:

 • 約27釐米(~ 10.6 英寸)高
 • 腳底配有滾動刀
 • 五個獨立的獅子機甲可組合成百獸王
 • 合金壓鑄金屬零件
 • 具有約124個活動關節(黑獅子:34個活動關節,紅獅子:25個活動關節,綠獅子:25 個活動關節,黃獅子:20 個活動關節,藍獅子:20個活動關節)

 

使用材料ABS, PVC, POM和壓鑄合金物料

 

百獸王武器:

 • 十王劍
 • 旋轉光速刃

 

黑獅子武器:

 • 黑獅劍
 • 火炮武器

 

紅獅子武器:

 • 紅獅劍
 • 光線砲
 • 飛彈發射器

 

綠獅子武器:

 • 綠獅劍
 • 飛鏢發射器
 • 雷射砲

 

黃獅子武器:

 • 黃獅劍
 • 飛彈發射器
 • 地雷發射器

 

藍獅子武器:

 • 藍獅劍
 • 右飛彈發射器
 • 左飛彈發射器

 

 

包装尺寸

約 (長235 x 寬110 x 高360) 毫米(1公斤)

Threezero Robo-Dou Voltron 百獸王

HK$2,330.00 一般價格
HK$2,167.00銷售價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page