top of page

高約25厘米(9.8英寸)的可動人偶(自由比例);

48個關節;

 

 • 配件:
  • 一把電磁來福槍;
  • 一個ESV護盾;
  • 一條外接電源線;
  • 兩個可互換的插入栓:短(用於插入模式)和長(用於拔出模式);
  • 可互換手型:一對放鬆手型,一對張開手型,一對握拳手型,一對持槍手型和一對持盾手型;
  • ROBO-DOU專用動作支架。

 

使用材料:ABS,PVC,POM,鋅合金;
包裝尺寸: ~(W220 xH305 xD120)mm(1.5 kg)

Threezero ROBO-DOU 新世紀福音戰士EVA 試作零號機

HK$1,080.00 一般價格
HK$1,005.00銷售價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page