top of page

產品特點:

 • 約6.5英寸高 (約16.5厘米) 可動素體
 • 48個可動關節
 • 可拆卸前臂和上身
 • 2塊背面鑲板
 •  
 • LED發光功能:
 • 眼睛
 • 胸部

 

配件:

 • 2隻可連接的手臂火箭
 • 5對可互換的手型:1對拳頭,1對放鬆手,1對射擊手,1對飛行手和1對射擊手(用於組裝射擊效果)
 • 2對效果配件:1對射擊效果,1對飛行效果(腳)
 • 1個動作支架

 

* AG1鈕扣電池 x 4(產品不包括電池)

使用材料: 鋅合金,PVC,ABS,金屬零件
包裝尺寸:~(W200 x H250 x D100)mm(0.5公斤)

Threezero Avengers: Infinity Saga DLX 1/12鋼鐵人Mark 43 第2批預訂

HK$776.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page