top of page

訂金: HKD 100

 

截單: 2022年1月17日

出貨: 2022年第三季 (6-9月)

 

產品規格:

約9.8英寸(25釐米)高的可動素體;
有3個可互換表情,包括1個認真表情、1個笑容表情、1個驚訝表情
全身具有約29個可動關節


服飾:

1套橙色訓練服
1對有磁石的忍者鞋,磁石可用作擺不同姿態


配件:

1條項鏈
1個青蛙錢包
1個腰包
2把苦無
1個苦無袋
4把手裡劍
5對可互換手
1對放松手
1對忍術手
1對爪手(可裝配螺旋丸)
1對拳頭
1對握物手
1個效果配件


使用材料:ABS,PVC,POM,Fabric(服飾用織物),磁石

Threezero 《火影忍者》1/6漩渦鳴人

HK$1,160.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page