top of page

品牌名稱:獵模人Devil Hunter
產品名稱: 邪虎皇
產品編號:DH-05
產品高度:頭頂到腳掌約 30公分
使用材質:ABS, PVC, PA, POM, Die-cast
截單日期:2020年4月15日
出貨日期:2020年第三季度
產品數量將根據訂單數量進行生產,不做多余庫存。


關於DH-05 邪虎皇的配置清單,如下:
合金骨架成品主體x 1             
翅膀背包x 1
虎皇劍 x 1                           
虎皇盾牌x 1
可動尾巴 x 1                         
手型x 4對
替換胸部配件x 1                   
替換長爪子 x 1對

Devil Hunter DH-05 邪虎皇

HK$720.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page