top of page

產品高度:頭頂到腳掌約 27公分
使用材質:ABS, PVC, PA, POM, Die-cast
產品重量:約  1.5 KG

截單日期:2020年7月15日
出貨日期:2020年第四季度


配置清單,如下:
合金骨架成品主體x 1      

手型x 4對       
龍皇劍x 1

刃龍劍x 1
側裙甲刃 x 2

側裙甲刃連接件x 1
可塑型大披風x 1                  

可塑型小披風x 2  

Devil Hunter DH-04 刃龍皇

HK$580.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page