top of page

訂金 HKD 50 

 

截單: 2024年5月31日

出貨: 2024年6月

 

高度: 17.5cm

材質: ABS, PVC

 

產品內容:

小紅蜂主體(全噴漆可變形機娘)X1

替換臉X4

替換手X4

小槍X2

盾牌X1

可伸縮收納功能支架X1

說明書X1

Collection Space 典藏空間 CS-02 小紅蜂 Little Red

HK$480.00 一般價格
HK$460.00銷售價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page