top of page

高度: 24.8cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

產品帶電帶磁

電池型號:

AG1/LR621:16pcs

AG4/LR626:2pcs

CR311:2pcs

帶兩個魚漂燈

 

介紹:

探索兼顧塗裝,可動性能,聯動機構,發光機能的可能性,這是屬於“鐵魄”的進化——來自《真蓋塔機器人 世界之最後日》的主角“真蓋塔1號”登場!

融合CCS所有技術力的7周年紀念作,2022年春季與你在蓋塔線中相見。

 

1998 GO NAGAI-KEN ISHIKAWA/DYNAMIC-BANDAI VISUAL-MARUBENI-AYERS

企劃元:C&A GLOBAL ​​​

CCSTOYS 真三一萬能俠 真蓋塔 1號流龍馬

HK$1,950.00 一般價格
HK$1,550.00銷售價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page