top of page

訂金 HKD 50 

 

截單: 2024年5月15

出貨: 2024年Q3

 

高度: 9cm

材質: ABS, PVC

 

本品包含:
1. 白色主體(身高9cm)、可以完全替換IF44的原核心小人(身高6cm)與車頭,完成最終裝甲合體


2. 車殼與新頭雕,頭雕優化了臉部的曲線


3. 主體分離狀態下,最終裝甲內部支撐用龍骨,可實現主體與裝甲獨立活動


注意:本品不包含IF44最終裝甲部分

鐵工廠 IF EX-44FG 初代城市指揮官 白色通天曉

HK$180.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page