top of page

訂金 HKD 100 

 

截單: 2024年7月5月

出貨: 2024年Q4

 

高度: 27cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

產品

颶冥白幽靈成品機甲主體 * 1

仿生載具 羽腥 * 1

大太刀 瀛村式髓切 * 1

飛鎖鐮 鐵蚺 * 1

風魔手裡劍 * 2

忍者鏢 * 2

忍刀冥虎 * 1

忍刀冥徹 * 1

拳刃 * 6

苦無 * 4

替換手 * 6 對

大卷軸 * 1

載具支架 * 1

地台 * 1

地台附屬小卷軸 * 4

布料圍巾 * 1

藏道模型 CD-07W 影域眾 颶冥 白幽靈 合金成品機甲 27cm

HK$900.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page