top of page

訂金 HKD 200

 

截單: 限量, 隨時截 , 有CU單風險 

出貨: 2023年第一季 

(若廠方分批出貨, 派貨將按訂金日期順序通知交收)

 

**心急派貨者3思**

 

高度: 27cm

材質: 合金, ABS, PVC


配置內容:
忍者成品機甲主體(27CM) * 1
載具* 1
風魔手裡劍* 2
忍者鏢* 2
忍刀冥虎* 1
忍刀冥徹* 1
拳刃* 6
苦無* 4
替換手* 6對
大捲軸* 1
小捲軸* 4
載具支架* 1
底座* 1


本款聯名限定配件:

颭冥專屬駕駛員忍者周公仔* 1
限量帶編號紀念卡* 1

 

[限量6000] 藏道模型 CD-07J X 周傑倫 官方二次元 周同學-忍者機甲 合金

HK$1,150.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page