top of page

衝雲霄合體後頭到腳高約51-52cm

 

CT-01 烈虎:$660

https://www.toyercity.com/product-page/%E6%96%B0%E5%93%81%E9%A0%90%E5%91%8A-%E8%97%8F%E7%8E%A9%E9%96%A3-cang-toys-%E9%9C%B9%E9%9D%82%E6%98%9F

藏玩閣 CANG-TOYS 霹靂星 CT-02 Land Bull 野牛

HK$660.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page