top of page

訂金 HKD 200

 

截單: 2022年8月4日

出貨:  2022年Q4 (10-12月)

 

高度: 33.5cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

產品特色:

日本龍之子 正版授權

可動成品人偶

 

亮燈功能;眼睛, 身軆内部

可內藏宇宙騎士BLADE軆內(BLADE需另外購賣)

變形飛行形態

機械內構

可替換戰損盔甲 (市場上面唯一款有戰損盔甲的宇宙騎士PEGAS需要電池:TBC (不包電)

 

配件:  

主體 x1

互換戰損甲 x17件

互換手型 x3對

底座 x1件

SERECT PARTS x1件

 

 

 

 

SKY X STUDIO 重量級宇宙騎士PEGAS (貝加斯) 不包括宇宙騎士

HK$2,280.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page