top of page

高度: 12cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

備注:

OX的飛小山以編號PS-09A再現江湖! 這次配色做出更加還原動畫的修正,例如用車身的紅色代替了後車窗的黑邊,以及配色的細微調整。其他配置不變

 

1. 人形5英寸(12cm),完美搭配MP-21

2. 小車車門可開,駕駛室可坐人

3. 微笑,嚴肅,憤怒共3個表情頭

4. Q版小車外殼全塗裝

5. 橡膠車胎以及含金屬配重零件增強手感

6. 火箭炮,手槍,衝鋒槍,滑水橇

Ocular Max PS-09A 紅色跳崖者 飛過山 再版

HK$600.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page